Privaatsuspoliitika

Isiklike andmete töötlemine
SALT LAKE töötleb Teie (kõigi veebilehe külastajate, teenuste kasutajate või isiklikult

SALT LAKE kaudu teavet edastavate isikute) isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetega. Andmete töötlemine toimub eelkõige Teie poolt andmete töötlemiseks nõusoleku andmisel. Edastades ettevõttele SALT LAKE oma isikuandmeid teenuse kasutamisel, annate ettevõttele SALT LAKE ka loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

SALT LAKE töötleb Teie isikuandmeid ainult ulatuses, milles on see vajalik Teile teenuse pakkumiseks.

Me ei edasta, müü ega avalda Teie andmeid kolmandatele pooltele välja arvatud Teie eelneva nõusoleku olemasolul või seaduses sätestatud juhtudel. Tarneteenuse valimisel nõustute sellega, et teenuse osutamiseks vajalikud andmed edastatakse Teie valitud teenusepakkujale (Omniva, Eesti Post, SmartPost või vastavalt muu Teie valitud teenusepakkuja).

SALT LAKE töötleb ja hoiustab Teie andmeid, näiteks ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-postiaadressi või postiaadressi, ainult eelnimetatud eesmärkidel.

Ettevõtte SALT LAKE veebileht võib sisaldada veebilinke kolmandate poolte veebilehtedele või teenustele. Need veebilehed ja teenused võivad rakendada teistsugust privaatsuspoliitikat.

SALT LAKE ei ole vastutav kolmandate poolte privaatsuspoliitikate ega nende isikute andmetöötlusalaste toimingute eest.

Isiklike andmete kasutamine:

  • uudiskirjade edastamiseks, kui klient ei soovi enam uudiskirju saada, siis on igal ajal võimalus enda eemaldamiseks uudiskirja listist;
  • arveldamiseks ja arvete edastamiseks;
  • kliendile teenuste ja kaupade kohta teabe edastamiseks;
  • suhtlemaks kliendiga pakutud või pakutavate teenuste, ostetud või ostetavate kaupade kohta;
  • raamatupidamislikel eesmärkidel.
Küpsis


Sarnaselt enamikele veebilehtedele kogub ka meie sait teavet, mida kasutaja veebibrauser edastab meie veebilehte külastades. See teave võib sisaldada informatsiooni kasutaja arvuti IP-aadressi, kasutatava brauseri, meie veebilehel külastatud lehtede, külastuse pikkuse kohta. Veebilehel võime kasutada kolmandate poolte pakutavaid teenuseid ja küpsiseid, nt Google'i, Facebooki pakutavaid tarkvaralisi lahendusi, mis küpsiseid koguvad, jälgivad ja analüüsivad.


Turvalisus

SALT LAKE rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldud isikuandmete kaitsmiseks.

SALT LAKE ei ole vastutav kolmandate poolte ligipääsu eest kasutaja valduses olevatele seadmele, internetiühendusele, kuid ka mitte kasutaja ohutuse eest.

Privaatsuspoliitika muutmine

SALT LAKE jätab endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi, andes tehtud muudatustest teada oma veebilehel ja tagades Teie isikuandmete õigusliku kaitse.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimuste ja probleemide korral palume võtta ühendust e-postiaadressil info@saltlake.ee .

Isiklike andmete muutmine ja kustutamine


Kliendil on õigus igal ajal tutvuda enda isiklike andmetega ja nõuda nende muutmist, töötlemiseks piiramist või kustutamist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Selleks on kliendil tarvis saata avaldus e-postiaadressile info@saltlake.ee .


Iga järgmist tüüpi teabe jaoks:


E-mail: info@saltlake.ee
Telefon: +372 5648 5617
Facebook | Instagram |

© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc
Made on
Tilda